сряда

Заблуда, страх, предразсъдъци, порицание, гняв, омраза, егоизъм, нарцисизъм, материализъм, алчност, похот, отчуждение и редица други.

Всички те са производни на човешкото страдание. Страдание, в основата на което стои зейнала рана в душата на дете...

Всички ние — независимо от пол, раса, националност, вяра, социален статут и прочие — се раждаме с чисти и светли души. И това което ще открием вглеждайки се дълбоко в "непълноценният" — страдащият възрастен — е едно мило, нежно дете, преживяло редица травми. Някои от които — внезапни и разтърсващи, което ги прави лесно отличими и разпознаваеми. Други — "финни", чиито измерения често биват пренебрегнати.

Често пренебрегваме и факта че за абсолютно всяко "нещо" има причина и от всяко "нещо" има последствие. Всичко е свързано... Свързано в безспирния поток на живота. Нашата съзнателност или несъзнателност, всяко наше действие, бездействие, мисъл и слово отекват — продължават своят път отвъд нас. И те определят качеството на този поток. Те определят качеството както на индивидуалното, така и на колективното изживяване. Това което ние "вливаме" в този поток — горчивината на своята болка (несъзнателност) или проникновената светлина на автентичното си същество (съзнателност) — е това което нашият ближен и самите ние ще отпием надолу по течението. Всички ние "вливаме" и пием от този поток във всеки един миг от нашият живот, както са го правили тези преди нас и както ще го правят тези след нас. Горчивина и светлина...

Този поток трансформира съзнателното в несъзнателно и несъзнателното в съзнателно.


"Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes."
— Carl Jung


Да се родиш в нашето "модерно" общество, много често значи да се родиш в робство — да се родиш в страдание. В затвор в чийто строеж нямаш пръст, но чиито стени и решетки приемаш за свои.

Като деца ние донасяме толкова много на този свят, толкова много имаме да споделим и за толкова много да напомним на ближните си. Но вместо това, биваме "възпитавани" от семейство и общество да растем като едно отражение на този фундаментално болен свят и установеният ред.

Детската психика е "мека материя" и всичко с което тя влиза в контакт изменя нейното състояние — тя е лесно моделируема — това и свойство е всеизвестен факт но много често бива пренебрегвано във и отвъд семейството. Както пренебрегвано бива и влиянието на нашите думи, действия и бездействие и ефектът — пряк и косвен — който те оказват върху душевността и развитието на едно дете.

В тази буквално "крехка възраст" душата е напълно отворена и доверчива. В безопасна и любяща среда (ако има такава) това разбира се е дар — човешката душа разцъфва и разгръща потенциала си в среда на любов, близост, сигурност, доверие, уважение и приемане. Но отвъд тази безопасна среда ние излизаме в "дивото" — трупаме житейски опит. Намираме се в различни ситуации и пресичаме пътища с различни хора, много от които несъзнателни — страдащи хора. И когато животът ни бива "докоснат" от такъв страдащ човек, се ражда и нашата собствена болка. Растем и с болка послед болка рисуваме изопачен образ на себе си и света. Оставяме нашият ум — с неговите "добре научени уроци", рани, условности и ограничения — да навигира животът ни и филтрира нашият "experience" — тук и сега.

Когато раните натрупани в периода от появата ни на този свят до края на нашето късно детство (тийнейджърство) са неосъзнати и бъдат пренебрегнати вместо лекувани, те растат заедно с нас и инфилтрират своята болка във всеки аспект на нашия живот. Тази скрита болка ни навигира и отдалечава от най-ценното ни — изконната истина — нашата изконна, безгранична себе любов. Тази любов, от която всичкото разбиране на света произлиза и липсата на която прави вътрешния мир и дълбокото проникновено щастие, невъзможни.

Нашата обремененост с една ръка ни ограбва от тази любов, докато с друга отвлича вниманието ни, поднасяйки чаша отрова украсена с черешка, чадърче и тонове "блясък".

Живеем в свят подчинен на Егото — негова прожекция. Живеем в неутолима жажда — жажда за повече любов, повече материални "богатства", повече красота, повече забавления, повече удоволствия, повече драма, повече знание, повече престиж, повече власт... Повече и повече... И в безспирна надпревара със себе си и "другите".

Идентифицираме се с Его-умът и живеем в пълно неведение за автентичната си същност. Вярваме че променливите ни настроения и спонтанните изблици на една или друга емоция, ни определят — че това сме ние. Убеждаваме се, че всичко е наред с нас — "всички са така", "перфектни хора няма", "това съм аз, и точка". Страдаме и прожектираме неосъзнатата си вътрешна болка и объркване върху връзките в нашия живот и всеки с когото влизаме в контакт.

Неспособни да разрешим собствената си загадка и да изпитаме своята съвършена цялост, търсим утеха и спасение навсякъде и във всичко... Само не и там където ще ги открием — в покоят на съвършеното си присъствие...

Разбира се, имаме си "своите моменти" — нашите будни мигове. Мигове в които умът ни замлъква, а Егото мистериозно се изпарява. Изживяваме настоящия момент истински — без статичен шум, без заблуди.

СМЕ и позволяваме на всичко да БЪДЕ...

Точно тези моменти на кристална яснота правят усещането, че нещо в нас не е наред, по-осезаемо.

В готовите да отворят сърцата си за истината, тези проблясъци играят ролята на катализатор — като реакцията може да бъде бърза или бавна, но и в двата случая е необратима.

За други те остават "glimpses of sanity" в едно твърде утежнено съзнание...Artist ~ Mahmoud Ahmed El-Maghawry                       неделя


 "Cosmic Artist'' by Alex Grey

...

What exists

And what will be

The I is to decide

We are the trees

We are the seeds

The very core

Of peace

We are the paint

We are the hand

GOD's masterpiece

Called "Self"

We kill

And kiss

Towards the realm

Of crystal clarity and bliss

Life is...

Amazing...

And when we allow ourselves

To be amazed to our true capacity

Which is infinite and absolute

To feel and be

This pure unconditional love

And let it run through us

And heal our wounds and scars

Let it flow and manifest itself

In our thoughts, voice and deeds

And repair all which is broken

And find all who are lost

Then we'll all know

How to truly give and receive

Love

To see beyond our human site

And cherish the bliss 

Of being one with the whole

Eternal spirit of love

Knowing... Searching... Being...

GOD

понеделник

Life is beautiful
And I am beautiful
I am grateful for the path
I've walked so far
I'm grateful for this moment

If I experience any difficulties
or have tough time today
I'll be strong and I'll handle things
with positive attitude
I will be fine
I won't allow the less aware
part of myself to bring me down
Instead I will rise it up
I am making the conscious decision
to be happy
To elevate my spirit
and be kind to myself
To go deeper into myself
and listen well
To seek better understanding
and strive to unfold and experience
the truth in everything
To be aware of sickness and evil
but let them not poison my soul
I won't allow to be misguided
and pulled into false beliefes
I won't allow fear to enter my soul
I choose to be understanding
and compassionate
To assume less
To see God's light in people
And honor it
To enjoy the diversity of life
To respect and cherish
those dear to my heart
To love them unconditionally
To help the souls I encounter
and appreciate their help
To forgive others
as I forgive myself
for my misdeeds
I acknowledge that I don't always
live by those words
and I forgive my self for it
I still have a lot of layers to remove
And a lot of learning to do

I am grateful
I am growing
I am happy
I love you

Thank you

((( ❤️ )))понеделник

My New Little Beings
Второ котило "Животинчета"


Colourful Flower Pots a.k.a Little Beings
I'm making the pots from plastic bottles. On the bottoms I drill a few holes
so the extra water can leak through them. I'm using alkyd paint, acrylic paints,
and various elements for decoration. The pots are great for small and medium size flowers...
and they're always in excellent mood :)


''Животинчетата'' - Шарени саксийки
от пластмасови бутилки
Правя ''Животинчетата'' от пластмасови бутилки. 
На дъната им пробивам по няколко дупки, за да може да изтича излишната вода. Използвам алкидна боя, акрилни бои и различни елементи за украсата им.
Идеални са за малки и средни на размер цветя...
и винаги са в отлично настроение :)

сряда
New Year - New Inspiration
Вдъхновена е новата година :)Carved Wood
A few years back I've made this for a beloved's birthday. I used a chisel
for first time and it almost cost me a finger. That wood drank a lot of blood :D
Maybe that's why in the end there was this face - 
kinda looks like a vampire or a werewolf :D

Дърворезба ''Сакатлък"
Преди време направих тази дърворезба за любим човек. 
За пръв път работих с длето и едва не ми коства единия показалец. 
Много кръв изпи това дърво :D 
Може би, за това се получи и този образ - има нещо 
сякаш вампирско или върколашко в него :DAnyone can make Art
The freedom and the talent are in every each one of us. We just need
to trust ourselves. We need to be persistent and not to quit in the very beginning
when the walls in us are stopping our hands from going bold.
Be creative, smile and know that with every stroke of art
life becomes more and more prettier 
:)

Всеки може да твори
Свободата и таланта са във всеки един от нас. Просто трябва
да имаме доверие на себе си и да не се отказваме в самото начало,
когато стените в нас, не позволяват на ръцете ни да се развихрят. Творете,
усмихвайте се и знайте, че с всеки нов щтрих животът става все по-хубав :)

Colorful jewels for grown up kids
Шарени бижута за пораснали деца :Dвторник

Christmas Cards
For last year's Christmas I've made these Cards for my loved ones.
I haven't made anything like this before so it was quite an adventure -
many different materials, techniques and colours.

Коледни картички
Миналата година, по случай празниците, изработих картички за близките ми.
Не бях правила нещо подобно и беше истинско приключение -
много и разнообразни материали, техники и цветове.You can see the results in the videos below :)
Във видеата под текста можете да се запознаете с резултатите :)


*Be blessed not blassed :DPainted Stone "Unity"
The stone is from the foot of the beautiful peak Musala.
I usually don't carry stones in my backpack but this one caught my attention.
I've painted it with acrylic paints, but I didn't hide all of his natural beauty :)

Изрисуван камък ''Единство''
Камъка е от подножието на прекрасния връх Мусала.
Нямам навика да си нося камъни в раницата, но този ме грабна -
идеален за рисуване. Изрисувала съм го с акрилни бои,
но не съм скрила цялата му естествена красота :)Here's a short video from the process:
А ето и кратко видео от процеса на работа: