понеделник

"Way to Enlightenment"
Acrylic paints on wood.
80x60 cm.
"Way to Enlightenment" is my first painting and it's dedicated
to someone very special to my hearth.

"Път към просветлението"
''Път към просветлението" е първата ми картина и е посветена
на много скъп за мен човек.
Нарисувах я с акрилни бои върху MDF плоскост.
Размерите и са 80х60 см. Гърбът също е изрисуван и на него е написано посвещение.
Marble Block "She and He"
Мраморен блок "Тя и той"