сряда
New Year - New Inspiration
Вдъхновена е новата година :)Carved Wood
A few years back I've made this for a beloved's birthday. I used a chisel
for first time and it almost cost me a finger. That wood drank a lot of blood :D
Maybe that's why in the end there was this face - 
kinda looks like a vampire or a werewolf :D

Дърворезба ''Сакатлък"
Преди време направих тази дърворезба за любим човек. 
За пръв път работих с длето и едва не ми коства единия показалец. 
Много кръв изпи това дърво :D 
Може би, за това се получи и този образ - има нещо 
сякаш вампирско или върколашко в него :DAnyone can make Art
The freedom and the talent are in every each one of us. We just need
to trust ourselves. We need to be persistent and not to quit in the very beginning
when the walls in us are stopping our hands from going bold.
Be creative, smile and know that with every stroke of art
life becomes more and more prettier 
:)

Всеки може да твори
Свободата и таланта са във всеки един от нас. Просто трябва
да имаме доверие на себе си и да не се отказваме в самото начало,
когато стените в нас, не позволяват на ръцете ни да се развихрят. Творете,
усмихвайте се и знайте, че с всеки нов щтрих животът става все по-хубав :)

Colorful jewels for grown up kids
Шарени бижута за пораснали деца :Dвторник

Christmas Cards
For last year's Christmas I've made these Cards for my loved ones.
I haven't made anything like this before so it was quite an adventure -
many different materials, techniques and colours.

Коледни картички
Миналата година, по случай празниците, изработих картички за близките ми.
Не бях правила нещо подобно и беше истинско приключение -
много и разнообразни материали, техники и цветове.You can see the results in the videos below :)
Във видеата под текста можете да се запознаете с резултатите :)


*Be blessed not blassed :DPainted Stone "Unity"
The stone is from the foot of the beautiful peak Musala.
I usually don't carry stones in my backpack but this one caught my attention.
I've painted it with acrylic paints, but I didn't hide all of his natural beauty :)

Изрисуван камък ''Единство''
Камъка е от подножието на прекрасния връх Мусала.
Нямам навика да си нося камъни в раницата, но този ме грабна -
идеален за рисуване. Изрисувала съм го с акрилни бои,
но не съм скрила цялата му естествена красота :)Here's a short video from the process:
А ето и кратко видео от процеса на работа: