вторник

Painted Stone "Unity"
The stone is from the foot of the beautiful peak Musala.
I usually don't carry stones in my backpack but this one caught my attention.
I've painted it with acrylic paints, but I didn't hide all of his natural beauty :)

Изрисуван камък ''Единство''
Камъка е от подножието на прекрасния връх Мусала.
Нямам навика да си нося камъни в раницата, но този ме грабна -
идеален за рисуване. Изрисувала съм го с акрилни бои,
но не съм скрила цялата му естествена красота :)Here's a short video from the process:
А ето и кратко видео от процеса на работа:

Няма коментари:

Публикуване на коментар