понеделник

My New Little Beings
Второ котило "Животинчета"


Colourful Flower Pots a.k.a Little Beings
I'm making the pots from plastic bottles. On the bottoms I drill a few holes
so the extra water can leak through them. I'm using alkyd paint, acrylic paints,
and various elements for decoration. The pots are great for small and medium size flowers...
and they're always in excellent mood :)


''Животинчетата'' - Шарени саксийки
от пластмасови бутилки
Правя ''Животинчетата'' от пластмасови бутилки. 
На дъната им пробивам по няколко дупки, за да може да изтича излишната вода. Използвам алкидна боя, акрилни бои и различни елементи за украсата им.
Идеални са за малки и средни на размер цветя...
и винаги са в отлично настроение :)